So sánh lãi suất lending hextracoin với bitconnect và regalcoin

Có rất nhiều nhà đầu tư đang phân vân không biết lãi của Hextracoin so với Bitconnect hay Regalcoin thì chênh lệch ra sao, nên đầu tư lending hextracoin hay không. Bài viết dưới đây tập trung phân tích về lãi và thời gian rút vốn của 3 dự án nổi tiếng này, từ đó hy v ọng sẽ giúp bạn có cơ sở ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

Đầu tiên Hoàng Thiện sẽ lấy 1 gói thường đầu tư là 10,010$ làm cơ sở so sánh để các bạn dễ hình dung. Với gói 10,010$ hextracoin có chính sách cho các nhà đầu tư lending (cho vay) như sau

Nhận lãi biến động đến 48%/tháng + Lãi cố định là 0.3%/ngày (hay tâm 9%/tháng). Tổng lãi cao nhất với gói 10,010 là 57%/tháng

Như vậy nếu bạn đầu tư 10,010$ sau 99 ngày bạn sẽ nhận được lãi: 18,829$

Ngoài ra những bạn đầu tư trước ngày 25.12 bạn sẽ nhận thêm 2 HXT bằng 1 HTG, ví dụ hôm nay bạn đầu tư. Thì kết quả như sau

Vì hôm nay bạn đầu tư, giá của HXT vào khoảng 16$ nên với 10,010$ bạn sẽ nhận được 625.63 HXT.

Tức là ngày 1.1.2018 bạn nhận được (625.63/2)*30$ = 9,384$ (mỗi HTG sẽ có giá 30$ và chỉ dùng cho lending)

Sau 99 ngày bạn sẽ có cả vốn lẫn lãi là 38,223$. Nhưng bạn không được rút 9,384$ của HTG ra, bạn sẽ dùng nó để lending tiếp. Nói chung là vẫn còn khoảng 10k $ tiếp tục lending đấy

Tổng hợp lại, nếu so sánh với Bitconnect, Regalcoin và Hextracoin, bạn sẽ có kết quả như sau

Qua kết quả so sánh như vậy, Hoàng Thiện thấy đầu tư lending HXT sét về lãi và thời gian lợi hơn BCC và REC. Và càng đầu tư sớm thì được càng nhiều HTG, do cũng khá ưng ý dự án này nên Hoàng Thiện quyết định thử xem sao. Kết quả đầu tư khởi điểm như sau

Sau khi đầu tư thử, Hoàng Thiện thấy HXT có cách trình bày trả lending khá lạ, nó cũng giống như BCC là tính cho mình biết là tốn bao nhiêu HXT đầu tư. Nhưng về lãi nó tính lãi hôm nay, khác với cách tính lãi của BCC. Tức là vào ngày nào nó tính lãi ngày đó luôn, còn BCC thì tính lãi ngay ngày trả lãi.

Đăng ký ngay tham gia dự án 

Liên lạc : Nhóm Facebook – Facebook cá nhân – Nhóm Zalo - Fanpage