Thông tin dành cho người đầu tư chuyên sâu Hextracoin

BTC giảm - Nhà đầu tư Hextracoin nên làm gì

BTC giảm - Nhà đầu tư Hextracoin nên làm gì

BTC giảm giá sâu từ 7.800$ giảm còn 5.600$ mất đến hơn 30% giá trị, việc này làm nhiều nhà đầu tư Hextra, đặc biết những người mới tham gia thị trường

Hextracoin mở sàn nội bộ giá đang 14$

Hextracoin mở sàn nội bộ giá đang 14$

Hextracoin đã mở sàn giao dịch nội bộ, mức giá 15 – 20$ làm nhiều nhà đầu tư nóng mặt. Để truy cập sàn nội bộ bạn vui lòng bấm link https://hextracoi

So sánh lãi suất lending hextracoin với bitconnect và regalcoin

So sánh lãi suất lending hextracoin với bitconnect và regalc

Có rất nhiều nhà đầu tư đang phân vân không biết lãi của Hextracoin so với Bitconnect hay Regalcoin thì chênh lệch ra sao, nên đầu tư lending hextraco

Lending hay Holding – Đâu là phương án đầu tư hextracoin tốt nhất

Lending hay Holding – Đâu là phương án đầu tư hextracoin tốt

Hiện tại hextracoin đang là 1 kênh đầu tư khá nóng, vì thế nhiều nhà đầu tư đang có 1 số lượng lớn hextracoin trong tay. Bài toán đặt ra là lên lendin